Ехограф SonoScape P50

Базиран на ново поколение ултразвукова платформа, най-високият клас ехограф на SonoScape P50 предоставя нови възможнос-
ти за усъвършенстване на образа. Ергономичният slim дизайн и внедрените иновативни технологии надграждат клиничните възможности и улесняват ежедневната работа на специалистите.

Технически характеристики:
• 21.5” монитор с висока резолюция, с хоризонтална и вертикална ротация
• 13.3” интуитивен цветен Touch screen дисплей за бърз достъп до функционалните менюта, с регулиране на наклона
• Удобен за потребителя осветен контролен панел и регулируем работен плот
• Устройство за затопляне на ехографски гел
• 5 изхода за трансдюсери и 1 за pencil трансдюсер
• Всички режими на изображение
• Wi-Fi връзка

Каталожен номер: 201156
Моля, обадете се на 0700 16 400 за актуална цена.
Допълнителна информация

Внедрени технологии:
Трансдюсери с единични кристали - предназначени за коремна и кардио - ехография; трансдюсерите с единични крис-
тали подобряват съотношението сигнал - шум, осигуряват по-добро проникване, придобиват изображения с по-добра ре-
золюция и повече детайли

S-Guide - автоматични точни измервания на най-чест оизследваните биометрични параметри на фетуса

S-Live - дава възможност за подробна визуализация на фините анатомични характеристики, като по този начин позволява
интуитивна диагностика в реално време на 3D изображения

Multi Beam - паралелна обработка, максимално приемане на всеки излъчен сигнал и използване на множество ъгли на ска-
ниране, което води до подобряване на кадровата честота и резолюция

Stress Echo - точно измерване и анализ на миокардната функция с физическо или фармакологично натоварване. Разликите
в реакцията на тъканите се откриват и визуализират в реално време, за точна диагностика на локалната съкратимост
на стените на сърдечния мускул.

медикал експрес ад

София 1404, бул. България № 111, бл.А, ет.2

тел.: 02/8690032, 4896060, факс: 02/8690013

e-mail: sales@mdexpress.net

.