Защитни очила PERSPECTA FL250
защитни очила perspecta fl250

Изключителнолеки,само 25гр.

Количество:
Цена: 11.80 лв.

медикал експрес ад

София 1404, бул. България № 111, бл.А, ет.2

тел.: 02/8690032, 4896060, факс: 02/8690013

e-mail: sales@mdexpress.net

.